Vuosi paketissa

Vuosi 2018 oli voimakasta kasvua, uuden oppimista ja esimakua siitä mitä mehiläishoito on ammattimaisena. Erehdysten ja unohdusten takia vuonna 2017 mehiläispesien määrä väheni yli 50%, tämän takia 2018 työtaakkaa lisäsi pesämäärän voimakas kasvattaminen ja pesätappioiden korvaaminen. 

Samaan aikaan kuitenkin lähdimme ammattimaiseen mehiläisemojen (kuningattarien) kasvattamiseen ja myyntiin alihankkijana yhdessä mehiläistarhaaja Timo Urmaksen kanssa. Timo onkin ollut mentorina ja suurena apuna alkutaipaleellamme, sekä emonkasvatuksessa että pesämäärän lisäämisessä, kuin myös linkoustoiminnassa. Suomessa ostetaan vuodessa noin 10 000 mehiläisemoa, joista noin 4000 on suomessa kasvatettuja. Kotimaisten emojen kysyntä on kuitenkin kasvavaa ja suomalaisen mehiläishoidon kannalta järkevää kaupankäyntiä. Siksi päätimme olla heti alussa mukana. Emonkasvatus ei ole pelkästään kaupankäyntiä, vaan tarkoituksena on myöskin jalostaa mehiläisemoja, jotka sopeutuvat suomen olosuhteisiin ja ovat mehiläishoidon kannalta hyviä emoja. Maailmalla levinnyt huoli mehiläisten ja yleensäkkin pölyttäjien tulevaisuudesta on ja yksi syy miksi emonkasvatus on tärkeää työtä.

Vuoden alussa investoimme Korpiahon Hunajalta ostettuun  Paradise Honey pesäkalustoon, jota kevään aikana rakenneltiin ja otettiin käyttöön kesällä, korvaamalla vanha puinen pesälaatikko kevyellä laatikolla. Tämä on ammattimaisessa tarhauksessa merkittävä asia, kun haluaa säilyttää oman työkykynsä.

2018 kuuma ja pitkä sateeton jakso ja toisaalta taas hyvin kylmä alkukesä, saivat huolestumaan, pääsisikö mehiläiset keräämään mettä juuri ollenkaan. Elokuun loppu kuitenkin näytti, että hunajaa oli pesissä. Tämä oli ilo huomata. Vaikka tavoitteemme ei ollut saada suurta hunajasatoa, vaan kasvattaa pesämäärää jakamalla pesiä. Toinen mikä vaikutti hunajasatoon oli emonkasvatukseen käytetyt mehiläiset, jotka omalta osaltaan rasittivat pesien kykyä kerätä mettä. Hunajaa tuli kuitenkin yli odotusten.

Hunajarekka lastattavana, useamman tarhaajan hunajista tuli täysi rekkakuormallinen hunajaa pakattavaksi Korpiahon hunaja Oy:lle

Kokeilimme myös tarjota hunajan rahtilinkouspalvelua Timo Urmaksen linkouslinjalla. Linkoustyötä riitti koko satokauden. Ensikertalaisena automaattilinjalla sain huomata, että työ ei suinkaan ollut niin helppoa, kuin miltä se näyttää. Timolta vaadittiin paljon kärsivällisyyttä minun harjoitteluni vuoksi.

Päädyimme kuitenkin siihen lopputulokseen, että tuolla kapasiteetilla  ei saada rahtilinkouksesta kannattavaa toimintaa varsinkaan, kun ensi vuonna vielä lisääntyy oman hunajan tuotanto.  Tulevaisuudessa investoinnessa joudumme miettimään sellaisia tuotantotiloja ja sellaista linkouslinjaa, jolla olisi mahdollista tehdä rahtilinkoustakin.

Sadonkorjuun päätyttyä ja hunajat purkitettuina jää mehiläistarhaajalle syksyllä vielä huolehdittavaksi että mehiläispesät ovat riittävän vahvoja talvehtimaan ja että pesillä on tarpeeksi talviruokaa. Vuoden viimeisinä töinä, annamme pesille oksaalihappoa tiputtamalla annosteluruiskulla ja asetamme suodatinkankaasta valmistetut tikkasuojat pesien ympärille.

 67% sokerilientä talviruuaksi

Vastaa